Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 22/12/2022 21:05

Chèo thuyền lên đỉnh trời cao
Vẫn không gặp được chiêm bao một thời
Ngả nghiêng ngó xuồng cõi đời
Thấy con thuyền ngả ôm người ngả nghiêng