Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2021 06:16, số lượt xem: 36

Em đẹp câu ca dao,
tôi buồn câu thơ cổ.
Tóc tôi phai màu gió,
tóc em xanh chỏm đào.
Tôi yêu em từ nhỏ,
em quý tôi buổi đầu.
Giờ em ngâm thơ cổ,
tôi ru tình ca dao.

Thanh Trì 2020