Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/10/2021 06:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 23/10/2021 07:51

Năm cửa ô ký ức,
nặng lòng Kinh Đô xưa.
Mưa qua ô Quan Chưởng,
thương Hà Nội bây giờ.