Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/10/2021 16:15

Cứ gì những thứ bỏ quên,
không quên thì cũng chẳng nên thứ gì.
Khi lòng yêu đã bỏ đi,
thứ gì bỏ lại đâu vì còn yêu.