Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 07:51

Nửa đêm chuông Nghĩa Dũng
Có chuyện gì Cẩm Phong
Đãy nhẹ đeo vai nặng
Chân bay không kịp lòng.