Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/09/2022 07:41

Chân trần vội vàng bến đá
Áo khăn nấn ná gốc đa.
Bến đò lao xao sang chợ
Cày bừa hối hả đồng xa.