Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/04/2021 06:30, số lượt xem: 53

Cả đời xa Phương Tích.
Phong Ý sống cả đời.
Mẹ giờ nằm ở đó,
cũng là quê ta rồi.

Cẩm Thuỷ 1995