Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/05/2021 13:24, số lượt xem: 45

Ôi cúc hoạ mi trắng,
đậu khắp bãi sông Hồng,
chấp chới ngàn cánh mỏng,
có nhớ trời mênh mông?