Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:41

Tấm thân ngơ ngác ngoài cõi mộng,
hồn đến mà sao chẳng nhận ra.
Hay chốn nhân gian không chỗ ngụ,
nên cõi trăm năm chẳng có nhà.