Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/03/2021 06:33, số lượt xem: 60

Càng nhiều càng thấy thiếu,
một cõi mình trống không!
Càng gần càng khó hiểu,
một cõi riêng không cùng.

Năm 2019