Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2021 07:21, số lượt xem: 51

Sông vợi tàn trăng, em không đến,
bến không người đợi, đò chẳng sang.
Không mây, gió lặng, chân trời mỏi,
người vắng, đêm đơn, một cõi buồn.