Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:15

Quá giêng hết năm
Quá rằm hết tháng
Đời người hữu hạn
Duyên thiên có thì
Cõi đời một thoáng quay đi
Nhân sinh đã lại vô vi cõi người.