Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2021 07:40, số lượt xem: 66

Có người đi không trở lại.
Có người về không ai đợi.
Có cánh cửa không bao giờ mở lại.
Có căn phòng lặng im như bóng tối.