Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/06/2022 07:59

Có tiếc lần sang không gặp,
cây đa bến nước xa rồi.
Có tiếc lần về không khắp,
cõi người chiếc bóng mây trôi.