Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 07:38, số lượt xem: 53

Cuộc đời nay biển mai dâu,
người đi lang bạt biết đâu mà tìm.
Nhớ người gói bọc trong tim,
mở ra sợ mất, nằm im lại buồn.
Ai ơi, chớp bể mưa nguồn,
có thương kẻ ở cuối thôn đợi chờ?