Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2021 06:04, số lượt xem: 20

Mây chở nắng chiều chầm chậm xuống,
gió đưa sương muộn lặng lẽ rơi.
Chợt nghe ngoài cõi ai đang gọi,
có phải là em đang đợi tôi?