Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/05/2021 13:47, số lượt xem: 50

Sông quê có nhớ tuổi thơ?
Bến quê xuống tắm bao giờ tuổi em?
Ngõ quê nồm gió còn lên?
Đa quê ai đợi trăng quên không về?