Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/03/2021 06:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 14:54

Có lẽ ngàn năm trước,
chúng mình đã gặp nhau.
Đã thầm thì đính ước,
nên cả ngàn năm sau ,
không còn rời ra được.