Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/03/2021 06:35, số lượt xem: 50

Có lẽ ngàn năm trước,
chúng mình đã gặp nhau.
Đã thầm thì đính ước,
nên cả ngàn năm sau ,
không còn rời ra được.