Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2021 06:21, số lượt xem: 45

Có lẽ nào em chẳng nhớ đến anh,
thuở ấu thơ chơi trốn tìm trong ngõ.
Chiều hạ ấy anh ép mình trong vở,
cánh phượng hồng em giở giữa trang xanh .
Có lễ nào em chẳng nhớ đến anh,
đêm trừ tịch đóm chập chờn lưng dậu.
Chùm mùng tơi em đã từng đem dấu,
để tay anh ngát tím lúc đi tìm.
Có lễ nào em chẳng nhớ đến anh?

Thanh Trì 2020