Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2021 06:37, số lượt xem: 61

Có lần về, em giặt bụi áo anh,
đôi mắt ướt, thương người đi nắng lửa.
Có lần về, em giũ hương áo lạ,
đôi mắt khô, hoang một cõi vô tình.

Năm 2019