Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 14:26, số lượt xem: 39

Đôi khi ngoảnh lại nửa đời mình,
chẳng biết còn lưa được mấy trăng!
Chẳng biết khi tin người bạn khuất,
có kịp trời xa gửi nỗi buồn!