Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/03/2021 08:04, số lượt xem: 73

Có gì trong khoảng đơn sơ,
trời xanh đẹp đến bất ngờ trong tôi.
Có gì trong khoé mắt ai,
để tôi muốn chết một đời đam mê!