Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/07/2021 06:45, số lượt xem: 51

Vai còn sương ướt cầu ao?
Mắt còn vương chút trăng nào nữa không?
Tình còn vướng níu chân lòng?
Duyên còn sót sợi tơ hồng người trao?