Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/07/2021 06:46, số lượt xem: 47

Tìm suốt ngày tháng cũ,
còn lời yêu sót chăng?
Lục mãi không gian vỡ,
còn câu thề vương trăng?