Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/03/2023 08:05

Có còn gì giữa trống không
Mà đem thương nhớ gieo trồng, người ơi.
Đò xuôi sông khác lâu rồi
Cây đa bến cũ còn ngồi đợi ai.