Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/07/2021 06:16, số lượt xem: 32

Có cách nào cài lại thời gian,
để gặp tuổi thơ trên bến cũ?
Có cách nào trở về lời hứa,
để gặp trăng xưa giữa xế tàn?