Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2021 06:17, số lượt xem: 68

Ta về có phải đúng quê không,
không đường lát đá, không tre làng?
Tên làng xưa vẫn là làng Phương Tích,
sao cây đa không mà sông cũng không?

Tháng 7/2006