Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2021 06:15, số lượt xem: 57

Có đêm em tắm trần,
trên dòng sông tuổi nhỏ,
thấy anh em xấu hổ,
vội nấp vào bờ trăng.
Có đêm em ngồi buồn,
dưới gốc đa bến cũ,
chờ anh mãi không ra,
tóc xoã cành đa rũ.
Từ ngày anh đi xa,
sông đêm không tắm nữa,
em ôm vầng trăng úa,
chờ anh cho đến giờ!

Thanh Trì 2019