13.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 05/05/2021 20:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/10/2021 20:43

Có đêm mơ trở về quê,
gốc đa, bến cũ đặt kê giường nằm.
Chợt nghe hương sả trăm năm,
em về ngả tấm lưng trần bên tôi.