Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm kia 20:34, số lượt xem: 26

Có đêm mơ trở về quê,
gốc đa, bến cũ đặt kê giường nằm.
Chợt nghe hương sả trăm năm,
em về ngả tấm lưng trần bên tôi.