Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/06/2022 09:25

Sông xanh vắt qua cổng làng,
con đò yếm thắm tôi sang.
Ô theo em về chợ Quán,
mai này còn nhớ tôi không.