Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/04/2021 06:53, số lượt xem: 71

Tuổi ấu thơ trên dòng sông đã mất,
Mối tình xưa trong quá vãng đâu còn.
Anh lặng đứng, cây đa xưa đã chết,
Còn nữa đâu, em trốn, anh tìm.

5/ 2006