Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 15:46, số lượt xem: 35

Có còn gì  để cho nhau,
khi thân bụi phủ, khi đầu rêu phong?
Còn gì an ủi nhau không,
khi tim chờ rụng, khi lòng chờ khô?