Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 06:10, số lượt xem: 26

Gà đã tàn tiếng gáy,
trăng treo chi nỗi chờ.
Người đi từ buổi ấy,
ta còn gì để mơ.