Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2021 06:35, số lượt xem: 60

Đất lạ hạt mưa,
trăng  quên bến nước,
đò xuôi sông khác,
sao ai còn chờ!