Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2021 07:23, số lượt xem: 68

Sông quê không chảy nữa,
còn đâu tiếng gọi đò.
Tình xưa dầu đã hứa,
bến đâu nữa mà về.

5/2019