Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 16:15, số lượt xem: 51

Cái đêm ngây ngất lạ.
Cái vô cùng nở hoa.
Cái hữu hạn mở cửa.
Cái tận cùng vào mơ.

Năm 2019