Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/03/2021 06:40, số lượt xem: 58

Gió chia tay vẫn thổi,
mưa tiễn biệt vẫn rơi.
Chuông buồn không nghe tiếng,
 sao âm thanh đầy trời?

Năm 2019