Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 06:53, số lượt xem: 80

Gặp em buổi sáng đầu hè
dẫu không hẹn trước,em về càng vui.
Đường quê gió mát chân người
trời xanh đang đợi bồi hồi nắng lên.
Nhấp nhô bờ dậu thân quen
mùng tơi tím ngát hai bên cổng làng.
Nắng mềm lênh láng mặt đường
tưởng như dành sẵn,dễ thường hôm nay.
Cho ta buối sáng hè này
dẫu không hẹn trước,em về càng vui.