Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2021 06:41, số lượt xem: 93

Buổi học cuối cùng không nán lại,
sân trường phương vỹ cánh hoa rơi.
Đường về bữa ấy không ai đợi,
bím tóc buồn buông nặng trĩu vai.

Thanh Hoá 2007