Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2021 06:17, số lượt xem: 54

Lau lách cỏ bờ lên dựng bãi,
dòng sông cạn đáy, bến không người.
Anh đi buổi ấy không ngoái lại,
em về tóc rối lệ đầm vai.