Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/03/2021 15:26, số lượt xem: 85

Buồn gì hơn lúc nhớ nhau,
đẫm mờ mắt dõi,người đâu không về?
Tiếng lòng lay động sao khuya,
có vài ngôi rụng bên kia chân rừng.

Quảng Bình, 1972