Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/05/2021 06:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 20:53

Lúa nghẹn gió đòng đòng,
thương hương chìm góc ruộng.
Buồm gẫy gió giữa chừng,
buồn sông thôi vỗ sóng.