Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2021 06:23, số lượt xem: 38

Lúa nghẹn gió đòng đòng,
thương hương chìm góc ruộng.
Buồm gẫy gió giữa chừng,
buồn sông thôi vỗ sóng.