Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 08:46

Có bữa cầm gương lên hỏi thử,
cạn đôi mắt ngóng cháy khô lòng.
Bao nhiêu khắc khoải trăng lời hứa,
bấy nhiêu buồn trùng điệp dựng bên trong.