Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/03/2021 06:56, số lượt xem: 56

Tiếng gà đã rộn trong thôn,
đêm nay cũng lại đêm buồn như đêm...
Đã buồn...yêu lại buồn thêm,
lòng ơi, đến lúc nào quên hỡi lòng!
Nỗi niềm đau với chờ mong,
trái tim se lại bởi không tin gì.

Trời ơi! nhớ nữa mà chi,
lòng đơn thêm lạnh mỗi khi đêm về!

Những đêm tháng 10-1972