Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2021 08:37, số lượt xem: 34

Tiếng dế mòn trăng cũ.
Tàu chuối rách vườn xưa.
Tâm tư buông lời hứa,
người ra đi gửi về.