Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 19:57

Biết mình không đến được  
Tôi van em đừng chờ
Biết mình không có phước
Tôi xin em bước qua.