Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2021 06:08, số lượt xem: 26

Dẫu chưa chết đã muốn đầu thai lại,
đến ngõ nhà em nhắn một lời,
rắng anh đã biết mình có lỗi,
không khịp về em. Mải cuộc vui,
đến nỗi em đi mà khóc mãi,
vu quy hôm ấy đến quê người!

Thanh Trì 2020